Propozycja dla Społeczeństwa Ziemi Krzeszowickiej.

Propozycja Rodzin Żołnierzy Armii Krajowej dla Społeczeństwa Ziemi Krzeszowickiej.

Armia Krajowa zapisała się wspaniałą kartą w historii Ziemi Krzeszowickiej.

Budowanie wartości patriotycznych w społeczeństwie Gminy Krzeszowice staje się cechą nadrzędną.

Propozycja nasza jest wskazaniem krzeszowickiemu społeczeństwu bohatera jakim jest dla rodzin żołnierzy Armii Krajowej śp. ppor. Karol Ślusarczyk ps. „Tatar”, Dowódca Plutonu Dywersji Bojowej 12 pułku piechoty Armii Krajowej Obwód Krzeszowice.

Pozwoli to w ramach odbudowania wartości patriotycznych w gminie Krzeszowice zachowanie pamięci o naszych polskich bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej a szczególnie takiej postaci jak ppor. „Tatar” wśród społeczności ziemi krzeszowickiej. Pamięć o bohaterskim dowódcy jest cechą nadrzędną a wśród młodego pokolenia i następnych pokoleń Polaków, będzie zawsze wzorem i przykładem wiernego syna Ojczyzny Polski.

Proponujemy uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej operację, Plutonu Dywersji Bojowej 12p.p. Armii Krajowej Obwód Krzeszowice pod dowództwem ppor. „Tatara”, na niemiecki posterunek Sonderdienst w Kressendorf, na budynku byłej siedziby Sonderdienst przy ulicy Krakowskiej w Krzeszowicach.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=147

W trakcie uroczystości, z udziałem Wojskowej Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Harcerzy, Szkół Wojskowych, młodzieży szkolnej, pocztów sztandarowych organizacji krzeszowickich i społeczeństwa nastąpi uroczyste, odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej operację na posterunek Sonderdienst, przekazanie nadanego przez Prezydenta Rrzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę pośmiertnego odznaczenia Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz mianowania przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza na wyższy stopień wojskowy, rodzinie ppor. „Tatara”.

Projekt tablicy pamiątkowej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Propozycja-wizualizacji-tablicy-600x500.jpg

Ta uroczystość będzie wyrazem pamięci czynu zbrojnego żołnierzy Plutonu Dywersji Bojowej Armii Krajowej 12pułku piechoty Obwód Krzeszowice pod dowództwem ppor. „Tatara”, który poległ w potyczce z patrolem niemieckim 11 stycznia 1945 roku, tydzień przed wkroczeniem wojsk sowieckich na tereny ziemi krzeszowickiej.

Budowanie pamięci o polskim bohaterskim Dowódcy oddziału dywersji bojowej Armii Krajowej, jest cechą nadrzędną wśród młodego pokolenia i następnych pokoleń Polaków, dla których będzie zawsze wzorem i przykładem wiernego żołnierza Ojczyzny Polski.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=930

Burmistrz i Rada Miejska w Krzeszowicach nie skorzystali z propozycji.  ?

_____________________

Natomiast w gminie krzeszowickiej są honorowane pomniki upamiętniające oprawców sowieckich oddziałów bezpieczeństwa państwowego ZSRR NKWD w dużej mierze złożonych z dezerterów z SS-Galizien, w Dębniku i Dubiu, które są postawione przez władze komunistyczne. Wbrew „Ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”, stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie, pielęgnowane są obiekty, pomniki, nawet dopuszczają się przerabiania tablic na pomnikach fałszując historię w celu niedopuszczenia do ich likwidacji.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=3597

Na decyzję zmiany patrona ulicy w Krzeszowicach, komunistycznego działacza PPR i stalinowskich struktur oświatowych, społeczność miejscowa wyraża oburzenie, a rada miejska jednogłośnie uznała odebranie patronatu działaczowi PPR za niezmiernie krzywdzące, podpierając tendencyjnymi opiniami wątpliwego biogramu, stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie. Rada Miejska w Krzeszowicach nie skorzystała z propozycji ustanowienia patronem ulicy majora Józefa Ryłko Dowódcy 12p.p. Armii Krajowej Obwód Krzeszowice, straciła okazję odbudowania wartości patriotycznej w Gminie Krzeszowice. Budowanie postaw patriotycznych pamięci o naszych polskich bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej, a szczególnie takiej postaci jak major Józef Ryłko i wielu innych jak ppor. „Tatar”, wśród młodego pokolenia jest potrzebą nadrzędną.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=3744

.