Budowanie patriotyzmu w Gminie Krzeszowice.

Budowanie patriotyzmu w Gminie Krzeszowice.

List otwarty do Urzędu Miasta i Burmistrza Krzeszowic.

Społeczeństwo Gminy Krzeszowice w uroczystościach patriotycznych w wolnej Polsce !!! ? , reprezentowanej przez władze gminy ( burmistrz, sołtysi ), Związek Kombatantów RP i b. W.P. w Krzeszowicach, oddają honory dywersantom sowieckich oddziałów bezpieczeństwa państwowego ZSRR > NKWD-NKGB, w których było wielu dezerterów z oddziałów SS-Galizien, poległych w walce z oddziałami niemieckimi między miejscowościami Dębnik i Dubie, przedstawionej na stronie internetowej;

https://eles.pl/armiakrajowakrzeszowice/?page_id=2760 .

Społeczność krzeszowicka najpierw oddaje honory sowieckim oprawcom z NKWD i dezerterom z SS-Galizien a potem idzie pod krzyż katyński i oddaje honory ofiarom oficerom polskim pomordowanym w Katyniu, stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie.

Wbrew „Ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” pielęgnowane są obiekty, pomniki, nawet dopuszczają się przerabiania tablic na pomnikach fałszując historię w celu niedopuszczenia do ich likwidacji.

https://eles.pl/armiakrajowakrzeszowice/?page_id=3597

Na decyzję Wojewody Małopolskiego zmiany patrona ulicy, działacza PPR i stalinowskich struktur oświatowych, społeczność miejscowa wyraża oburzenie, a rada miejska uznała jednogłośnie odebraniu patronatu działaczowi PPR za niezmiernie krzywdzące

http://magazynkrzeszowicki.pl/krzeszowice-sa-przeciw-zmianie-nazwy-ulicy-wincentego-danka/ .

Obecny patron ulicy w Krzeszowicach Wincenty Danek.

Proponowany  patron ulicy w Krzeszowicach mjr Józef Ryłko.

Rada Miejska w Krzeszowicach nie skorzystała z propozycji ustanowienia patronem ulicy majora Józefa Ryłko, straciła okazję odbudowania wartości patriotycznej w Gminie Krzeszowice. Budowanie postaw patriotycznych, pamięci o naszych polskich bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej, a szczególnie takiej postaci jak major Józef Ryłko i wielu innych jak ppor. „Tatar”, wśród młodego pokolenia jest potrzebą nadrzędną. 

Propozycja dla Społeczeństwa Ziemi Krzeszowickiej

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl