Historia Pomnika „TATARA” w Paczółtowicach

 

Historia Pomnika w Paczółtowicach

Upamiętniającego Miejsce Bohaterskiej Śmierci ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar”

Dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej

12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Obwód Krzeszowice

Bazarnik Władysław ps. „Zosik”

 Po burzliwych latach 1979 – 1980 które wniosły też pewne zawirowania wśród grona kolegów z wojennych dróg lat 1939 – 1945 postanowiłem wznowić utrzymane kontakty. Przez propozycje spotkań zamyślając skupienia ich wokół zachowania pamięci o naszym dowódcy z partyzanckich szlaków, p.por. „Tatara”, dowódcy naszego S.P.D.B. 12p.p. A.K. Obwód Krzeszowice.

Zapowiedziane spotkanie 26.11.1981r. rocznicę napadu S.P.D.B. na komendę Sonderdientz w Krzeszowicach nie było udane. Z kilku powiadomionych zebrało się trzech. Atmosfera tamtego okresu niosąca pewne ryzyko takiego spotkania usprawiedliwiało poniekąd nieobecnych. Mimo to padła wtedy myśl upamiętnienia poległego dowódcy jakimś trwałym symbolem w postaci pomnika na miejscu jego bohaterskiej śmierci w Paczółtowicach.

Wprowadzony 13.12.1981r. Stan Wojenny w Polsce wstrzymał trochę realizację zamysłu. Jednak nie zaniechałem myśli o jego realizacji.

Wiosną 1982r. z uznaniem stwierdziłem że na cmentarzu „cholernym” w lesie koło miejscowości Dębnik stanął ładny obelisk poświęcony pamięci żołnierzy I wojny światowej. Idąc po śladzie wykonawcy trafiłem do mieszkającego w pobliżu kamieniarza nazwiskiem Cekiera Jan.

W rozmowie z wyrazem uznania za pomnik na „cholernym” cmentarzu zasugerowałem mu myśl wykonania pomnika „Tatara”. Podjął myśl ochoczo stwierdzając że ma nawet stosowny materiał i będzie dążyć do realizacji. Omówiliśmy zarazem projekt realizacji. Po pewnym czasie przy spotkaniu Cekiera Jan oświadczył że poczynił już pewne kroki realizacji ustawienia pomnika. Napotyka jednak na pewne trudności w uzgodnieniu z właścicielką miejsca projektowanego ustawienia pomnika. Starał się już o wsparcie w środowisku kombatanckim w Krzeszowicach jednak nie spotkał się z aktywnym poparciem jego zamysłu. Postanowiłem porozmawiać w tej sprawie z właścicielką z panią J.

W rozmowie w Paczółtowicach oświadczyła że jako starsza osoba nie chciałaby podejmować decyzji i uzależnia ją od decyzji córka zamieszkałej w Bielsku. Podała adres, wysłałem list z prośbą o zezwolenie, ale bez odzewu, na który oczekiwałem dłuższy czas. W miesiącu lipcu 1983r. spotkany Cekiera Jan oświadczył mi że pomnik „Tatara” stoi.

Zniecierpliwiony bezskutecznym usiłowaniem uzyskania zgody, obojętnością, postanowił ustawić pomnik „na dziko” 26.06.1983r. przy pomocy swojej żony ustawił pomnik w projektowanym miejscu. Stoi i chwała mu za to. Nikt po fakcie, ustawienia pomnika, nie wnosił pretensji. Chociaż bez formalnego urzędowego zezwolenia, odsłonięcia, poświęcenia, trwale świadczy że w tym miejscu poległ w walce z niemieckim najeźdźcą Żołnierz Polski.

Już od roku 1984 w dzień 11 stycznia chociaż skromne składane są „Kwiaty Pamięci”. W okrągłe rocznice, co 5 lat, bardziej uroczyście w intencji p.por. „Tatara” po Mszy Św. w kościele w Paczółtowicach przy udziale chociaż już resztki jego żołnierzy, zawsze przy dość licznej młodzieży harcerskiej i szkolnej z miejscowej szkoły.

Pomnik PaczółtowicePomnik Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” w Paczółtowicach 2013r.

 

Kalendarium:

1981 – propozycja spotkań.

1982 – rozmowa z Cekiera Jan o pomniku.

1982 – 1983 interwencja u p. J. i list do Bielska

06.1983 – Cekiera Jan stawia pomnik.

11.01.1985 godz. 15.00 – złożenie kwiatów po pomnikiem.

> bez odzewu – obecni tylko nas 2-ch. <

12.01.1986 godz. 10.30 – Msza – złożenie kwiatów pod pomnikiem.

14.01.1990 godz. 10.30 – Msza – złożenie kwiatów pod pomnikiem.

08.01.1995 godz. 10.30 – Msza – złożenie kwiatów pod pomnikiem.

  >07.01.1995 – konkurencyjna <

11.01.1996 godz. 12.00 – złożenie kwiatów, sam.

> 06.01.1996 – konkurencyjna Msza – ochlaj w szkole – kwiaty zaniósł pan G. bo śnieg. <

 

sierż. „Zosik” SPDB 12pp AK O.Krzeszowice

Bazarnik Władysław

 .

.

11.01.2013 godz. 12.00 – złożenie kwiatów z nakazu Wł. Bazarnika

wydawca www.armiakrajowakrzeszowice.pl

i w imieniu byłych żołnierzy 6PDPD i 48K.S.

> poza tym brak zainteresowania <

 

11.01.2014 godz. 12.00 – złożenie kwiatów z nakazu Wł. Bazarnika

i w imieniu B.Ż. 6PDPD i 48KS.

    > poza tym brak zainteresowania <

 

Od 1983 roku jest pomnik poświęcony Karolowi Ślusarczykowi „Tatar”, lecz jego historia wydaje się obca dla potomnych. Uroczystości jakie się tam nie odbywają niosą echo niepamięci że szkoda o tym pisać.

ELES

11.01.2015 godz. 12.00 – 70 rocznica śmierci ppor. „Tatara”.

11.01.2015 godz. 10.00 – złożenie wiązanki i oddanie honorów złożyli w imieniu Związku Kombatantów w Krzeszowicach prezes Mieczysław Wójcik, w imieniu rodziny Ślusarczyków bratanek ppor. „Tatara” Ślusarczyk Wojciech wraz z przedstawicielami rodziny oraz wydawca portalu internetowego www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl i przedstawiciel B.Ż. 6PDPD i 48KS Janusz Bazarnik syn żołnierza ppor. „Tatara” sierżanta A.K. Bazarnik Władysław ps. „Zosik”.

12.01.2015 godz. 9.45 – uroczysty apel w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach z udziałem młodzieży szkolnej, Pani dyrektor Teresy Mikołajskiej, grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości.

Urząd Gminy Krzeszowice reprezentował Sekretarz Gminy Jan Bereza,

w imieniu rodziny Ślusarczyków bratanek ppor. „Tatara” Ślusarczyk Wojciech oraz wydawca portalu www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl i przedstawiciel B. Ż. 6PDPD i 48KS Janusz Bazarnik.

12.01.2015 godz. 10.00 – złożenie wiązanki i oddanie honorów, przy pomniku w miejscu śmierci ppor. „Tatara”, złożyli w imieniu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach członkowie pocztu sztandarowego szkoły z Panią dyrektor Teresą Mikołajską, Urząd Gminy Krzeszowice reprezentował Sekretarz Gminy Jan Bereza, w imieniu rodziny Ślusarczyków bratanek ppor. „Tatara” Ślusarczyk Wojciech oraz przedstawiciel B.Ż. 6PDPD i 48KS i wydawcy portalu www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl Janusz Bazarnik.

12.01.2015 godz. 11.00 – złożenie wiązanki i oddanie honorów na grobie ppor.”Tatara” na cmentarzu w Tenczynku złożyli, przedstawiciele młodzieży szkolnej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku wraz z Panią dyrektor Ewą Cudzik-Tekielak. Urząd Gminy Krzeszowice reprezentował Sekretarz Gminy Jan Bereza, w imieniu rodziny Ślusarczyków bratanek ppor. „Tatara” Ślusarczyk Wojciech oraz przedstawiciel B.Ż. 6PDPD i 48KS i wydawcy portalu www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl Janusz Bazarnik.

11.01.2016r.   godz. 12.00  Paczółtowice.

71. rocznica śmierci ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” dowódcy S.P.D.B. 12 p.p. Obwód Krzeszowice.

W poniedziałek 11 stycznia 2016 roku w Paczółtowicach przy pomniku ppor. „Tatara”, żołnierza Armii Krajowej, odbyła się uroczystość ku pamięci bohaterskiego dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice.

W uroczystości złożenia kwiatów i zapaleniu okolicznościowego znicza i oddania honorów uczestniczyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych; pp. Wójcik Mieczysław, Jan Knapik, Jan Sołtysik, Galan Mieczysław oraz Janusz Bazarnik, przedstawiciela grupy byłych żołnierzy 6 PDPD i 48 KS.

71 rocznica Tatara

Od lewej; pp. Mieczysław Galan, Jan Knapik, Janusz Bazarnik, Mieczysław Wójcik, Jan Sołtysik.


Po złożeniu hołdu ppor. „Tatarowi”, członek nadzwyczajny związku Z.K.RP. i b.W. pan Wójcik Mieczysław przypomniał że tu poległ polski żołnierz, zawsze gotowy do najwyższych poświęceń bez granic ofiary krwi, życia, dla wolności Ojczyzny. Jako wierny syn wzorem naszych przodków przez długich pięć lat wiernie służył wypełniając swój żołnierski obowiązek i niech słowa i uczucia pamięci wyrażane w kwiatach składanych przy kamiennym symbolu hartu i męstwa ppor. „Tatara”, będą wyrazem pamięci następnych pokoleń Polaków.Uroczystość odbyła się z inicjatywy wydawcy portalu internetowego www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl

 

11.01.2017 r.  godz. 12.00 Paczółtowice

W środę 11 stycznia 2017 roku w Paczółtowicach przy pomniku ppor. „Tatara”, w 72 rocznicę śmierci żołnierza Armii Krajowej, odbyła się uroczystość ku pamięci bohaterskiego dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice.

W uroczystości złożenia kwiatów i zapaleniu okolicznościowego znicza i oddania honorów uczestniczyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, przedstawiciele rodziny ppor. „Tatara” oraz przedstawiciel grupy byłych żołnierzy 6PDPD i 48 K.S. i wydawcy portalu www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl .

Paczółtowice 11.01.2017 (2)                                              Paczółtowice 11.01.2017r.

ELES