2 Drużyna – zarys konspiracji

Zarys konspiracji w latach

1939 – 1945

W ramach reorganizacji Armii Krajowej w 1943 roku, został utworzony Samodzielny Pluton Dywersji Bojowej w skład którego weszła drużyna stworzona z harcerzy „Szarych Szeregów”, której dowódcą został kpr. Jaśkowiec Józef ps. „Jaźwiec”. Prowadzone są szkolenia, działania w konspiracji, obchodzenia się bronią, żołnierze uczestniczą w kursie sapersko-minerskim. W ramach działań Samodzielnego Plutonu Dywersyjno Bojowego w okresie, listopad 1943 – styczeń 1945, 2-ga drużyna w pełnym składzie lub wyznaczonymi żołnierzami, wykonuje i uczestniczy w zadaniach szkoleniowych i bojowych plutonu, między innymi ;

  • wypad na „ Grenzschulzpunkt” w Gorenicach

  • na oddział Wehrmachtu w Krzeszowicach, zdobycie broni

  • wypady na niemieckich kolonizatorów w rejonie Spytkowice -Trzebinia

  • operacja na „ Sonderdienstkommando” w Krzeszowicach

  • operacja na przyfrontowe magazyny amunicji nieprzyjaciela w lasach tenczyńskich.

Druga połowa stycznia 1945 roku zastaje 2-gą drużynę rozczłonkowaną na kwaterach zimowych. 17 stycznia 1945 roku jednostki Armii Czerwonej jako element okrążenia Krakowa, od strony Czatkowic wkraczają do Krzeszowic. 20 stycznia 1945 roku dowódca drużyny kpr. „Jaźwiec” przekazuje żołnierzom drużyny rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.

Uzbrojenie drużyny zostaje zmagazynowane.

19.01.1945 oficerowie Armii Czerwonej w czasie rewizji w domu Główki Tadeusza ps. „Kirys” zabrali ukrytą tam część zmagazynowanej broń;

– pistolet maszynowy PPSz szt. 1

– amunicja szt. 644

– naboje do broni krótkiej szt. 30

– magazynki szt. 20

– granaty szt. 8

– magazynki bębny do PPSz szt. 2

– materiał wybuchowy „plastik” kg. 3

– spłonki szt. 4

– lont prochowy mb. 50

– lont wybuchowy mb. 10

9 października 1945 roku drużyna na rozkaz stawia się przed Komisją Likwidacyjną dla Spraw Armii Krajowej, Obszar Południowy, Okręg Kraków – Obwód Krzeszowice, zdaje posiadaną na uzbrojeniu broń i ekwipunek, zmagazynowaną w drugim magazynie w domu Czternastka Aleksandra, według otrzymanego zaświadczenia ;

– karabin „ kb” nr 16575 szt. 1

– pistolet maszynowy MP. szt. 5

nr nr 3454, 8607, 1757, 2750, 3338,

– granaty ręczne szt. 6

– naboje do karabinów szt. 644

– naboje do broni krótkiej szt. 30

– magazynki do pistoletów maszynowych szt. 5

– pięści pancerne szt. 9

15.10.1945 Jaśkowiec Józef „Jaźwiec” ujawniając się zdaje;

– pistolet maszynowy PPSz nr 629 szt. 1

– naboje szt. 47

– magazynek bęben do PPSz szt. 1

Żołnierze drużyny otrzymali ;

– zaświadczenie o ujawnieniu

– arkusze ewidencyjne służby

– potem zaświadczenie weryfikacyjne potwierdzające

nadane stopnie i odznaczenia.

Dowódca:    – 495 – „ Jaźwiec” – Jaśkowiec Józef – awans na st. plut. z cenz.       

                      odznaczenia – Krzyż Walecznych.

.

                   – 154 – „Solen”-„Nikt”- Jaśkowiec Tadeusz – awans na stopień plut.

                      odznaczenia – Krzyż Walecznych.

.

               – 158 – „Rakieta” – Czternastek Aleksander – awans na stopień st. strz.

.

                   – 156 – „ Kirys” – Główka Tadeusz – awans na stopień – kpr.              

                      odznaczenia – Krzyż Walecznych.

.

                   – 155 – „ Zew” – Brzózka Józef – awans na stopień – plut.                    

                     odznaczenia – Krzyż Walecznych.

.

               – 41 – „ Stanowski” – Jasiołek Karol – awans na stopień – kpr.            

                     odznaczenia – Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.

.

Panzerfaust