List otwarty do Urzędu Miasta i Burmistrza Krzeszowic

LIST OTWARTY 1x- 13.05.2016, 2x-16.06.2016, 3x- 30.07.2016.

 

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Burmistrz Wacław Gregorczyk

W „Kalendarzu imprez 2016” w dniach 20-21 sierpnia 2016 roku jest impreza rocznicy bitwy sowieckiego oddziału partyzanckiego pod Dębnikiem. Nasuwa się pytanie czy polski patriota, powinien brać udział w jakiejkolwiek uroczystości dotyczącej żołnierzy Stalina, a w dniach 20 – 21 sierpnia brać udział w obchodach rocznicowych bitwy stoczonej między okupantami, sowieckim oddziałem partyzanckim (forpoczta NKWD) a oddziałem niemieckim, pod Dębnikiem.

Czy Polak może oddawać hołd partyzantom sowieckim, a potem oddawać hołd polskim oficerom zamordowanym przez sowietów w Katyniu. Polak, musi wybrać albo jest polskim patriotą albo postkomunistą, przeniesionym z PRL-u i wyznającym stalinowską wersję historii ! Postkomuniści budują swoją tożsamość na pamięci o komunistycznym PRL-u. Mamy demokrację. Mają prawo świętować partyzantów Stalina. Komuniści i postkomuniści fałszowali historię, fałszują ją i będą fałszowali. Taka natura tych ludzi. Na okupowanych terenach Polski sowieckie oddziały partyzanckie NKWD, pomimo początkowej współpracy z partyzantką polską, po wkroczeniu Armii Czerwonej partyzanci sowieccy rozpoczęli tropienie oraz prześladowania byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Oddawanie hołdu sowieckim partyzantom świadczy, że jest się ideowym spadkobiercą PPR i PZPR. Mentalnie tkwi się w totalitarnym PRL. Polak ceniący demokratyczne wartości i system wartości cywilizacji zachodniej, nie może oddawać hołdu zbrodniczej organizacji służącej wrogiemu mocarstwu, mordującemu polskich żołnierzy i zniewalającemu Polskę.

Rocznicowe uroczystości w Dębniku i Dubiu władze samorządowe Gminy Krzeszowice powinny wykreślić z „Kalendarza imprez”.

 

 

Wydawca portalu internetowego;

www.armiakrajowakrzeszowice.pl

grupa@eles.pl