Ewakuacji magazynu broni.

Operacja ewakuacji magazynu broni z m. Dębnik.

Na początku II-giej dekady grudnia 1944 roku, 1-sza drużyna z Rudawy, 2-giej kompanii 1 Batalionu 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice, pod dowództwem kpr. „Jawor” – Wiśniewski Kazimierz w czasie wykonywania zadania ewakuacji zagrożonego magazynu broni przez nieprzyjaciela została na podejściu do wsi Dębnik ostrzelana przez pozostający w zasadzce oddział nieprzyjaciela. Przewaga sił nieprzyjaciela zmusiła drużynę do odstąpienia od wykonania zadania.
W kolejny dzień do wykonania zadania została skierowana 1-sza drużyna z Czatkowic, Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice, pod dowództwem kpr. „Mitkowski” – Durak Stanisław. Po przybyciu na miejsce wysłany zwiad doniósł o obecności we wsi Dębnik patrolu nieprzyjaciela. Względy bezpieczeństwa ukrytej broni, oddziału i wsi, zmusiły do dłuższego oczekiwania w ukryciu. Po odejściu patrolu SS broń i ekwipunek żołnierski zostały odebrane z miejsca ukrywania w obejściu Tumidalskiego Stanisława ps. „Cieplak” i przetransportowane do Czatkowic w bezpieczne miejsce.

debnik-stodola-cieplaka                                    Dębnik. Stodoła „Cieplaka” miejsce ukrycia magazynu broni.

 

 

Relacja uczestnika operacji

sierż. AK Władysław Bazarnik „ZOSIK”        Czatkowice Górne, 1966 rok