Operacja „Taśma”

„Operacja Taśma”.
Wypad na posterunek straży granicznej Grenzschutzpunkt w Gorenicach.

W ramach strategicznych działań Armii Krajowej określonych jako „Operacja Taśma”, Pluton Dywersji Bojowej 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice otrzymuje w końcu grudnia 1943 roku rozkaz rozbicia umocnionego posterunku straży granicznej grenzschutzpunktu nieprzyjaciela, zlokalizowanego w miejscowości Gorenice jako ochrona granicy pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Rzeszą Niemiecką.
W wyznaczonym miejscu w kompleksie leśnym na stoku wzniesienia „Boża Męka” pomiędzy miejscowościami Dębnik – Czatkowice następuje 27.11.1943roku koncentracja plutonu w składzie:
Dowódca plutonu ppor. „Tatar” – Ślusarczyk Karol
II – adiutant dowódcy 12p.p. A.K. do spraw dywersji pchor. „Skiba” – Kłeczek Józef
I – drużyna dowódca kpr. „Miłkowski” – Durak Stanisław
II – drużyna dowódca kpr. „Jaźwiec” – Jaśkowiec Józef
III – drużyna dowódca pchor. „Wilk” – Marona Stanisław
IV – drużyna rezerwowa dowódca kpr. „Kamień” – Ziembiński Stanisław.

Z miejsca koncentracji nocnym marszem ubezpieczonym, z uwagi na fakt bliskiej obecności nieprzyjacielskich oddziałów przeciwpartyzanckich w Paczółtowicach i Czernej, pluton maszerując „Białą Drogą”, „Wąwozem Kulenda”, „Doliną Eliaszówki”, „Lasem Lisionki” osiąga około godz. 22 wieś Gorenice.
Po przekroczeniu głównej ulicy wsi zajmuje pozycje na północ od wsi na skraju lasu na „Sikorowej Górze” dogodne do uderzenia na posterunek. Wysłany Patrol zwiadu po rozpoznaniu przedpola i obiektu ataku i natknięciu się na patrol wroga i wymianie ognia, melduje obecność we wsi wzmocnionych sił wroga. Tego dnia w godzinach popołudniowych do wsi przybyła kompania przeciwpartyzancka SS i została rozlokowana we wsi. Przewaga liczebna sił wroga, upadek momentu zaskoczenia zmuszają dowódcę plutonu do zaniechania napadu i wydania rozkazu szybkiego odwrotu. Pozostawiając tylne ubezpieczenie plutonu marszem przez „Las Krechy”, wieś Zawada, „Las Poręba”, „Pola Podgórza”, wieś Paczółtowice osiąga miejsce dekoncentracji plutonu w okolicach wsi Dębnik. Pozostawiony patrol ubezpieczenia tyłowego plutonu zgodnie z rozkazem, w odstępie czasu, wycofuje się zostawiając widoczne ślady odejścia w kierunku na Zederman, Kosmołów, Gołaczewy pozorując odejście całego oddziału w kierunku na tereny miechowskie dalej kieleckie.

Relacja uczestnika operacji

sierż. AK Władysław Bazarnik „ZOSIK”        Czatkowice Górne, 1966 rok